Noi Energizam Capitala

ECHIPAMENTE HVAC

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este interesată de încheierea unui Acord de Asociere, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, în vederea participării la procedura de achizitie publică avand ca obiect ” Inlocuire instalatie interioara de incalzire si climatizare cladire administrativa sediul UTT Bucuresti”, numar anunt CN1062791.

Termen depunere oferta 31.01.2024.

Asociatul trebuie să îndeplinescă urmatoarele cerinte:

 • Sa fie partener TOSHIBA – in vederea achizitionarii, punerii in functiune si asigurarii reviziilor in perioada de garantie a echipamentelor solicitate in caietul de sarcini.
 • Sa detina personal de executie specializat in domeniul frigotehnic si electric pentru asigurarea montajului, reglarii echipamentelor TOSHIBA si pentru asigurarea instruirii personalului deservent conform cerintelor caietului de sarcini

Operatorii economici, interesați de participarea la o astfel de procedură sunt invitați să depună o scrisoare de intenție, până la data de 23.01.2024, ora 13:00, la adresele de e-mail office@cmesb.ro sau andrei.zamfiroi@cmesb.ro.care sa includa si:

 1. o scurtă prezentare a activității,
 2. valoarea ce va fi propusa spre ofertare pentru activitătile menționate mai sus.

ANUNȚ ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE REVIZIE GRUPURI ELECTROGENE

Autoritatea contractantă: COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 76, corp A, etaj 1 si 2, Sector 4.

 Obiectul achiziției si descriere: Materiale consumabile revizie grupuri electrogene

Sursa de finanțare: capitaluri/venituri proprii CMESB S.A

Perioada de timp în care oferta trebuie să fie valabilă: min. 30 de zile

Data limită de transmitere a ofertei: 03.11.2023, ora: 16.00

Valoarea estimată: 1.096,48 lei, fara TVA

Criteriul de atribuire – prețul cel mai scăzut

Modalitatea de plată – în baza facturii fiscale emisa în maxim 30 zile

Termen de solicitare clarificari: 02.11.2023, ora: 10.00

Termen de raspuns la solicitarile de clarificari: 02.11.2023. ora: 12.00

Modul de transmitere a ofertei: prin e-mail

Adresa de e-mail unde se depune oferta: office@cmesb.ro

Modul de finalizare al achiziției: prin comanda ferma, intr-o singura transa.

Limba în care trebuie elaborată oferta: Limba romana.

 

 

Sef birou aprovizionare contracte                                                                          Sef Departament Comercial

Tiberiu NICOLIN                                                                                         Constantin TOPORISTE

 

Intocmit,

Clara Balasa

Angajam - Hai in echipa noastra

Angajam - Hai in echipa noastra

Inlocuire instalatie interioara de incalzire si climatizare cladire administrativa sediul UTT Bucuresti

 • Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este interesată de încheierea unui Acord de Asociere / Subcontractare, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, în vederea participării la procedura de achizitie publică, care are ca obiect Inlocuire instalatie interioara de incalzire si climatizare cladire administrativa sediul UTT Bucuresti, număr anunt CN1057164. Termen depunere oferta 19.08.2023.

Subcontractantul trebuie să indeplinescă următoarele cerințe din Caietul de Sarcini:
Capacitatea de exercitare activitatii profesionale:
– Atestat ANRE de tip EDIB – Execuție instalații de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, reudsă și joasă presiune

Operatorii economici, interesați de participarea la o astfel de procedură sunt invitați să depună o scrisoare de intenție pana la data de 11.08.2023 la adresele de e-mail office@cmesb.ro sau andrei.zamfiroi@cmesb.ro.care să includă și:

 • o scurta prezentare a activității,
 • documente din care să reiasa indeplinirea cerintelor solicitate in caietul de sarcini

Inlocuire instalatie interioara de incalzire si climatizare cladire administrativa sediul UTT Bucuresti

 • Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este interesată de încheierea unui Acord de Asociere / Subcontractare, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, în vederea participării la procedura de achizitie publică, care are ca obiect Inlocuire instalatie interioara de incalzire si climatizare cladire administrativa sediul UTT Bucuresti, număr anunt CN1057164. Termen depunere oferta 19.08.2023.

Subcontractantul trebuie să indeplinescă următoarele cerințe din Caietul de Sarcini:
Capacitatea de exercitare activitatii profesionale:
– Atestat ANRE de tip EDIB – Execuție instalații de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, reudsă și joasă presiune

Operatorii economici, interesați de participarea la o astfel de procedură sunt invitați să depună o scrisoare de intenție pana la data de 11.08.2023 la adresele de e-mail office@cmesb.ro sau andrei.zamfiroi@cmesb.ro.care să includă și:

 • o scurta prezentare a activității,
 • documente din care să reiasa indeplinirea cerintelor solicitate in caietul de sarcini

Servicii de mentenanta la grupuri electrogene

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este interesată de încheierea unui Acord de Asociere / Subcontractare / Tert sustinator, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, în vederea participării la procedura de achizitie publică, care are ca obiect ”Servicii de mentenanță la grupuri electrogene – LOT 3”, număr anunț de participare CN1056704/28.06.2023.

 

Asociatul/ Subcontractantul / Tertul susținător trebuie să indeplinescă următoarele cerințe din Fișa de date:

Capacitatea tehnică și profesională: Ofertantul trebuie să facă dovada că, în ultimii 3 ani, calculați până la termenul limită pentru depunerea ofertelor, au fost prestate servicii similare cu cele ce fac obiectul acordului – cadru care se atribuie prin prezenta procedura și/sau servicii superioare din punct de vedere al complexității și scopului.

Prin servicii similare autoritatea contractantă înțelege servicii de revizie tehnică și/sau reparații curente autovehicule şi/sau alte servicii care sunt destinate unor utilizări identice sau similare cu o valoare totală în lei fără tva cel puțin egală cu: Pentru lotul nr. 3 – 669.546,00 lei, fară TVA.

 

Operatorii economici, interesați de participarea la o astfel de procedură sunt invitați să depună o scrisoare de intenție pană la data de 25.07.2023 la adresele de e-mail office@cmesb.ro sau andrei.zamfiroi@cmesb.ro care să includă și:

 

          o scurta prezentare a activității;

          documente din care să reiasă îndeplinirea cerințelor solicitate în Fisa de date

Acord de asociere UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI - Termen de depunere scrisoare de intentie 30.05.2023, ora 15.00

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este interesată de incheierea unui Acord de Asociere, in conformitate cu prevederile legale, in vederea indeplinirii condițiilor de calificare, privind participarea la procedura de achizitie publică, care are ca obiect ” Lucrari de reparatii curente instalatie electrica si tablouri de forta la parter si etaj 2 corp Ela, facultatea de Energetica, Universitatea Politehnica Bucuresti” – numar anunt SCN1125331

 

Asociatul are urmatoarele obligatii privind indeplinirea criteriilor de eligibilitate:

          Experienta similara 920.000 lei privind contracte executate in ultimii 5 ani

          Personal de specialitate ( electricieni autorizati) disponibil pentru o perioada de 4 luni din momentul semnarii contractului.

  Asociatul trebuie sa aiba cont creat in SEAP.

             Operatorii economici, interesați de participarea la o astfel de procedură sunt invitați să depună o scrisoare de intenție, până la data de 30.05.2023, ora 15.00, in care să facă și o prezentare a activității, din care să rezulte cifra medie de afaceri pentru ultimii trei ani, portofoliul de lucrări executate in domeniu, în ultimii cinci ani precum și dovada calificării profesionale a personalului implicat în execuție, la adresele de e-mail office@cmesb.ro sau andrei.zamfiroi@cmesb.ro.

Acord de asociere Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals” - Termen de depunere scrisoare de intentie 22.05.2023, ora 18.00

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este interesată de incheierea unui Acord de Asociere, in conformitate cu prevederile legale, in vederea indeplinirii condițiilor de calificare, privind participarea la procedura de achizitie publică, care are ca obiect ” Servicii permanență mentenanță și întreținere instalații electrice” – numar anunt CN1054342.

 

Asociatul are urmatoarele obligatii privind indeplinirea criteriilor de eligibilitate – PERSONALUL ALOCAT SI PROGRAMUL DE LUCRU:

 1. Expert tip 1 – 1 inginer specializare Instalatii pentru Constructii atestat ANRE IIA, IIB conform Ordin ANRE 99/30.09.2021 cu modificarile si completarile ulterioare si autorizarea SSM (anuala) conform legii 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Experienta: minim un contract incadrat pe aceeasi pozitie.

Program de zi normal:  Luni – Vineri 07:00 – 16:00 (8 ore + 1 ora pauza de masa)

 1. Expert tip 2 – 1 inginer specializare Electrotehnica atestat ANRE IIIA, IIIB conform Ordin ANRE 99/30.09.2021 cu modificarile ulterioare, cu modificarile ulterioare si autorizare SSM (anuala) conform legii 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Activitati:

– cazurile de urgenta din afara programului de lucru al Expertului tip 1,

– perioada de week end sau a concediului de odihna/ medical al acestuia – daca este cazul,

– evenimente neprevazute ce implica atestare ANRE IIIA, IIIB (ex: interventii la tablourile generale din posturile de transformare etc).

Experienta: minim un contract incadrat pe aceeasi pozitie.

 1. Expert tip 3 – electricieni autorizati ANRE conform Ordin ANRE 99/30.09.2021 cu modificarile ulterioare, cu modificarile ulterioare;

Experienta: pentru fiecare persoana propusa: minim un contract incadrat pe aceeasi pozitie.

Program: Ofertantii trebuie sa asigure permanenta 24 ore/24 ore ; 7 zile/7 zile , inclusiv sarbatorile legale si zilele libere;

 Asociatul trebuie sa aiba cont creat in SEAP.

            Operatorii economici, interesați de participarea la o astfel de procedură sunt invitați să depună o scrisoare de intenție, până la data de 22.05.2023, ora 18.00, in care să facă și o prezentare a activității, din care să rezulte cifra medie de afaceri pentru ultimii trei ani, portofoliul de lucrări executate in domeniu, în ultimii cinci ani precum și dovada calificării profesionale a personalului implicat în execuție, la adresele de e-mail office@cmesb.ro sau andrei.zamfiroi@cmesb.ro.

Acord de Asociere - Termen de depunere scrisoare de intentie: 19.04.2023

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este interesată de încheierea unui Acord de Asociere, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, în vederea participării la procedura de achizitie publică, care are ca obiect ” Realizarea unui backup pentru asigurarea agentului termic în cadrul spitalului clinic Colentina”, numar anunt SCN 1122589/29.03.2023.

Termen de depunere scrisoare de intentie: 19.04.2023.

Pentru relatii suplimentare: 0728.144.751 (Dl Constantin Toporiste)

Acord de Subcontractare - ECHIPAMENTE SONORIZARE - Termen depunere oferta 22.03.2023

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este interesată de încheierea unui Acord de Asociere, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, în vederea participării la procedura de achizitie publică, care are ca obiect ”Servicii de mentenanţă preventivă-corectivă, exploatare curentă şi operare la evenimente a sistemelor din cadrul stadionului Arena Naţională”, numar anunt CN1051964/12.02.2023. Termen depunere oferta 22.03.2023.

Citeste intregul anunt ECHIPAMENTE SONORIZARE aici!

Acord de Subcontractare - INSTALAȚII ALIMENTARE GAZE - Termen depunere oferta 22.03.2023

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este interesată de încheierea unui Acord de Subcontractare, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, în vederea participării la procedura de achizitie publică, care are ca obiect ”Servicii de mentenanţă preventivă-corectivă, exploatare curentă şi operare la evenimente a sistemelor din cadrul stadionului Arena Naţională”, numar anunt CN1051964/12.02.2023. Termen depunere oferta 22.03.2023.

 

Subcontractantul trebuie să îndeplinescă urmatoarele:

1.Cerințe din Caietul de Sarcini :

Prestatorul are obligaţia să facă dovada că dispune de personal calificat pentru prestarea activităţilor, astfel:

 • personal calificat autorizat ANRE pentru instalaţia de gaze naturale.
 1. 2. Prestare servicii:
 • mentenanta preventivă: 2 verificări semestriale ale instalației de alimentare cu gaze naturale a centralei termice din incinta Arenei Nationale
 • Mentenanta corectivă: la cerere

 

Operatorii economici, interesați de participarea la o astfel de procedură sunt invitați să depună o scrisoare de intenție, până la data de 13.03.2023, ora 13:00, la adresele de e-mail office@cmesb.ro sau andrei.zamfiroi@cmesb.ro.care sa includa si:

 • o scurtă prezentare a activității,
 • valoarea ce va fi propusa spre ofertare pentru activitătile de mentenanță preventivă menționate mai sus,
 • tarif orar manoperă pentru servicii de mentenanta corectiva la cerere,
 • autorizatii personal calificat autorizat ANRE pentru instalaţia de gaze naturale.

Acord de Subcontractare - DETECȚIE INCENDIU - Termen depunere oferta 22.03.2023

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este interesată de încheierea unui Acord de Subcontractare, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, în vederea participării la procedura de achizitie publică, care are ca obiect ”Servicii de mentenanţă preventivă-corectivă, exploatare curentă şi operare la evenimente a sistemelor din cadrul stadionului Arena Naţională”, număr anunt CN1051964/12.02.2023. Termen depunere oferta 22.03.2023.

Citeste intregul anunt DETECȚIE INCENDIU aici!

Acord de Subcontractare - CCTV SI ANTIEFRACTIE - Termen depunere oferta 22.03.2023

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este interesată de încheierea unui Acord de Asociere, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, în vederea participării la procedura de achizitie publică, care are ca obiect ” Servicii de mentenanţă preventivă-corectivă, exploatare curentă şi operare la evenimente a sistemelor din cadrul stadionului Arena Naţională” numar anunt CN1051964/12.02.2023. Termen depunere oferta 22.03.2023.

Citeste intregul anunt CCTV aici!

Acord de Subcontractare - ALPINISM UTILITAR Termen depunere oferta 22.03.2023

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este interesată de încheierea unui Acord de Subcontractare, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, în vederea participării la procedura de achizitie publică, care are ca obiect ”Servicii de mentenanţă preventivă-corectivă, exploatare curentă şi operare la evenimente a sistemelor din cadrul stadionului Arena Naţională”, numar anunt CN1051964/12.02.2023. Termen depunere oferta 22.03.2023.

 

Subcontractantul trebuie să indeplinească Cerința din Caietul de Sarcini referitoare la alpiniști utilitari atestați.

 1. 2. Execuție servicii :
 • mentenantă preventivă: o verificare generală a instalației de iluminat nocturn + sistem audio amplasat pe inelul de sub acoperiț.
 • Mentenanta corectivă : la cerere

 

Operatorii economici, interesați de participarea la o astfel de procedură sunt invitați să depună o scrisoare de intenție, până la data de 13.03.2023, ora 13:00, la adresele de e-mail office@cmesb.ro sau andrei.zamfiroi@cmesb.ro.care sa includa si:

 • o scurta prezentare a activității,
 • valoarea ce va fi propusa spre ofertare pentru activitătile de mentenanță preventivă menționate mai sus,
 • tarif orar manopera pentru serviciile de mentenanță corectivă la cerere,
 • atestate pentru alpinisti utilitari implicați în derularea contractului.

Anunt asociere Targoviste până la data de 22.02.2022, ora 18.00

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este interesată de incheierea unui Acord de Asociere, in conformitate cu prevederile legale, in vederea indeplinirii condițiilor de calificare, in speta respectarea capacitatii tehnice si profesionale prin demonstrarea experientei similare, privind participarea la procedura de achizitie publică, care are ca obiect ”Modernizare instalatiei de distributie a energiei termice pentru obiectivul Sediu central al Sucursalei Targoviste” numar anunt SCN1119645. Termen depunere oferta 28.02.2023.

 

Asociatul are urmatoarele obligatii:

1.Indeplinire criterii eligibilitate:

          Proiectare de natura si complexitate similara/ comparabila sau superioare cu serviciile care fac obiectul contractului pentru valoarea minima cumulata de 28.794,00 lei fara TVA, in ultimii 3 ani

          Executie lucrari de natura si complexitate similara/comparabila cu lucrarile care fac obiectul contractului, pentru valoarea minima de 896.088,00 lei, fara TVA, pentru o valoare cumulata a lucrarilor executate la nivelul a maxim 3 contracte in ultimii 5 ani.

2. Proiectare instalatii

3. Executie instalatii, cu asistenta tehnica din partea CMESB

 (asociatul trebuie sa aiba cont creat in SICAP).

            Operatorii economici, interesați de participarea la o astfel de procedură sunt invitați să depună o scrisoare de intenție, până la data de 22.02.2022, ora 18:00, in care să facă și o prezentare a activității, din care să rezulte cifra medie de afaceri pentru ultimii trei ani, portofoliul de lucrări executate in domeniu, în ultimii cinci ani (lucrări care implică sudura conductelor de oțel, lucrări ce au fost finalizate și recepționate), precum și dovada calificării profesionale a personalului implicat în execuție, la adresele de e-mail office@cmesb.ro sau andrei.zamfiroi@cmesb.ro.

Companii detinute de primaria municipiului București

Despre noi

Prin infiintarea Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti s-au creat premisele de a asigura o calitate ridicata a serviciilor de producere si furnizare de Energie electrica si termica pentru Municipiul Bucuresti, de a diminua efortul financiar al Municipalitatii de compensare a nefunctionalitatilor din sistemul termoenergetic, de a pune la dispozitia locuitorilor Capitalei experienta si pregatirea unor profesionisti din domeniul energetic si nu in ultimul rand de a contribui la scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera ceea ce va conduce la crearea unui mediu curat pentru generatiile viitoare.

proiecte

Masinile electrice sunt masinile viitorului! Pentru un Bucuresti cu un aer mai curat, particip astazi la lansarea primelor statii de incarcare a masinilor electrice din cadrul proiectului „Program multianual de crestere a calitatii aerului si de sprijinire a mobilitatii electrice, nepoluante, prin dezvoltarea infrastructurii pentru incarcarea autovehiculelor electrice in Municipiul Bucuresti”. In cadrul primei etape a proiectului, Primaria Capitalei, prin Compania Municipala Energetica Bucuresti, a amplasat 7 statii complet functionale, care au fost montate in 3 parcari ale Primariei Sectorului 4, dupa cum urmeaza: 4 statii de incarcare in parcarea din Str. Pridvorului, intersectie cu Str. Secerei, 2 statii in parcarea din str. Izvorul Rece si 1 statie in parcarea din str. Racovita. Proiectul de instalare a statiilor de incarcare masini electrice se va derula pe parcursul urmatorilor doi ani si presupune, in final, amplasarea a 300 de astfel de statii care vor putea fi folosite de posesorii de autoturisme electrice.

Contact

Tel: 0372.400.780

Splaiul Unirii 76, Clădirea River Plazza, et.1, Camera 1, Sector 4, București

office@cmesb.ro

Close Menu