Noi Energizam Capitala

Acord de Subcontractare - ECHIPAMENTE SONORIZARE - Termen depunere oferta 22.03.2023

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este interesată de încheierea unui Acord de Asociere, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, în vederea participării la procedura de achizitie publică, care are ca obiect ”Servicii de mentenanţă preventivă-corectivă, exploatare curentă şi operare la evenimente a sistemelor din cadrul stadionului Arena Naţională”, numar anunt CN1051964/12.02.2023. Termen depunere oferta 22.03.2023.

Citeste intregul anunt ECHIPAMENTE SONORIZARE aici!

Acord de Subcontractare - INSTALAȚII ALIMENTARE GAZE - Termen depunere oferta 22.03.2023

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este interesată de încheierea unui Acord de Subcontractare, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, în vederea participării la procedura de achizitie publică, care are ca obiect ”Servicii de mentenanţă preventivă-corectivă, exploatare curentă şi operare la evenimente a sistemelor din cadrul stadionului Arena Naţională”, numar anunt CN1051964/12.02.2023. Termen depunere oferta 22.03.2023.

 

Subcontractantul trebuie să îndeplinescă urmatoarele:

1.Cerințe din Caietul de Sarcini :

Prestatorul are obligaţia să facă dovada că dispune de personal calificat pentru prestarea activităţilor, astfel:

 • personal calificat autorizat ANRE pentru instalaţia de gaze naturale.
 1. 2. Prestare servicii:
 • mentenanta preventivă: 2 verificări semestriale ale instalației de alimentare cu gaze naturale a centralei termice din incinta Arenei Nationale
 • Mentenanta corectivă: la cerere

 

Operatorii economici, interesați de participarea la o astfel de procedură sunt invitați să depună o scrisoare de intenție, până la data de 13.03.2023, ora 13:00, la adresele de e-mail office@cmesb.ro sau andrei.zamfiroi@cmesb.ro.care sa includa si:

 • o scurtă prezentare a activității,
 • valoarea ce va fi propusa spre ofertare pentru activitătile de mentenanță preventivă menționate mai sus,
 • tarif orar manoperă pentru servicii de mentenanta corectiva la cerere,
 • autorizatii personal calificat autorizat ANRE pentru instalaţia de gaze naturale.

Acord de Subcontractare - DETECȚIE INCENDIU - Termen depunere oferta 22.03.2023

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este interesată de încheierea unui Acord de Subcontractare, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, în vederea participării la procedura de achizitie publică, care are ca obiect ”Servicii de mentenanţă preventivă-corectivă, exploatare curentă şi operare la evenimente a sistemelor din cadrul stadionului Arena Naţională”, număr anunt CN1051964/12.02.2023. Termen depunere oferta 22.03.2023.

Citeste intregul anunt DETECȚIE INCENDIU aici!

Acord de Subcontractare - CCTV SI ANTIEFRACTIE - Termen depunere oferta 22.03.2023

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este interesată de încheierea unui Acord de Asociere, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, în vederea participării la procedura de achizitie publică, care are ca obiect ” Servicii de mentenanţă preventivă-corectivă, exploatare curentă şi operare la evenimente a sistemelor din cadrul stadionului Arena Naţională” numar anunt CN1051964/12.02.2023. Termen depunere oferta 22.03.2023.

Citeste intregul anunt CCTV aici!

Acord de Subcontractare - ALPINISM UTILITAR Termen depunere oferta 22.03.2023

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este interesată de încheierea unui Acord de Subcontractare, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, în vederea participării la procedura de achizitie publică, care are ca obiect ”Servicii de mentenanţă preventivă-corectivă, exploatare curentă şi operare la evenimente a sistemelor din cadrul stadionului Arena Naţională”, numar anunt CN1051964/12.02.2023. Termen depunere oferta 22.03.2023.

 

Subcontractantul trebuie să indeplinească Cerința din Caietul de Sarcini referitoare la alpiniști utilitari atestați.

 1. 2. Execuție servicii :
 • mentenantă preventivă: o verificare generală a instalației de iluminat nocturn + sistem audio amplasat pe inelul de sub acoperiț.
 • Mentenanta corectivă : la cerere

 

Operatorii economici, interesați de participarea la o astfel de procedură sunt invitați să depună o scrisoare de intenție, până la data de 13.03.2023, ora 13:00, la adresele de e-mail office@cmesb.ro sau andrei.zamfiroi@cmesb.ro.care sa includa si:

 • o scurta prezentare a activității,
 • valoarea ce va fi propusa spre ofertare pentru activitătile de mentenanță preventivă menționate mai sus,
 • tarif orar manopera pentru serviciile de mentenanță corectivă la cerere,
 • atestate pentru alpinisti utilitari implicați în derularea contractului.

Anunt asociere Targoviste până la data de 22.02.2022, ora 18.00

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este interesată de incheierea unui Acord de Asociere, in conformitate cu prevederile legale, in vederea indeplinirii condițiilor de calificare, in speta respectarea capacitatii tehnice si profesionale prin demonstrarea experientei similare, privind participarea la procedura de achizitie publică, care are ca obiect ”Modernizare instalatiei de distributie a energiei termice pentru obiectivul Sediu central al Sucursalei Targoviste” numar anunt SCN1119645. Termen depunere oferta 28.02.2023.

 

Asociatul are urmatoarele obligatii:

1.Indeplinire criterii eligibilitate:

          Proiectare de natura si complexitate similara/ comparabila sau superioare cu serviciile care fac obiectul contractului pentru valoarea minima cumulata de 28.794,00 lei fara TVA, in ultimii 3 ani

          Executie lucrari de natura si complexitate similara/comparabila cu lucrarile care fac obiectul contractului, pentru valoarea minima de 896.088,00 lei, fara TVA, pentru o valoare cumulata a lucrarilor executate la nivelul a maxim 3 contracte in ultimii 5 ani.

2. Proiectare instalatii

3. Executie instalatii, cu asistenta tehnica din partea CMESB

 (asociatul trebuie sa aiba cont creat in SICAP).

            Operatorii economici, interesați de participarea la o astfel de procedură sunt invitați să depună o scrisoare de intenție, până la data de 22.02.2022, ora 18:00, in care să facă și o prezentare a activității, din care să rezulte cifra medie de afaceri pentru ultimii trei ani, portofoliul de lucrări executate in domeniu, în ultimii cinci ani (lucrări care implică sudura conductelor de oțel, lucrări ce au fost finalizate și recepționate), precum și dovada calificării profesionale a personalului implicat în execuție, la adresele de e-mail office@cmesb.ro sau andrei.zamfiroi@cmesb.ro.

Holding București

Despre noi

Prin infiintarea Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti s-au creat premisele de a asigura o calitate ridicata a serviciilor de producere si furnizare de Energie electrica si termica pentru Municipiul Bucuresti, de a diminua efortul financiar al Municipalitatii de compensare a nefunctionalitatilor din sistemul termoenergetic, de a pune la dispozitia locuitorilor Capitalei experienta si pregatirea unor profesionisti din domeniul energetic si nu in ultimul rand de a contribui la scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera ceea ce va conduce la crearea unui mediu curat pentru generatiile viitoare.

proiecte

Masinile electrice sunt masinile viitorului! Pentru un Bucuresti cu un aer mai curat, particip astazi la lansarea primelor statii de incarcare a masinilor electrice din cadrul proiectului „Program multianual de crestere a calitatii aerului si de sprijinire a mobilitatii electrice, nepoluante, prin dezvoltarea infrastructurii pentru incarcarea autovehiculelor electrice in Municipiul Bucuresti”. In cadrul primei etape a proiectului, Primaria Capitalei, prin Compania Municipala Energetica Bucuresti, a amplasat 7 statii complet functionale, care au fost montate in 3 parcari ale Primariei Sectorului 4, dupa cum urmeaza: 4 statii de incarcare in parcarea din Str. Pridvorului, intersectie cu Str. Secerei, 2 statii in parcarea din str. Izvorul Rece si 1 statie in parcarea din str. Racovita. Proiectul de instalare a statiilor de incarcare masini electrice se va derula pe parcursul urmatorilor doi ani si presupune, in final, amplasarea a 300 de astfel de statii care vor putea fi folosite de posesorii de autoturisme electrice.

Contact

Tel: 0372.400.780

Splaiul Unirii 76, Clădirea River Plazza, et.1, Camera 1, Sector 4, București

office@cmesb.ro

Close Menu