Noi Energizam Capitala

Prezentare companie

 

Misiunea CMESB este creșterea continuă a calității vieții cetățenilor printr-o abordare centrată pe mediu și pe o intervenție sustenabilă în sistemul energetic al Municipiului București.

Principiile CMESB

          Responsabilitate și legalitate;

          Dezvoltare durabilă și sustenabilă și corelarea cerințelor cu resursele Companiei;

          Protecția și conservarea mediului natural și mediului construit;

          Asigurarea igienei și sănătății populației;

          Administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică și privată a Municipiului București;

          Participarea și consultarea cetățenilor;

          Liberul acces la informațiile privind serviciile publice în conformitate cu legislația din domeniu;

          Servicii prompte și cu un raport optim cost/eficiență.

 

Obiectivele CMESB

          Reabilitarea, proiectarea și menținerea unui sistem eficient de transport și distribuție a energiei în Municipiul București și în zonele limitrofe;

          Recuperare de energie;

          Servicii de management energetic, audit energetic clădiri și audit energetic complex;

          Servicii tip „ESCO” la un nivel ridicat de eficiență;

          Investiții în infrastructura pentru încărcarea automobilelor electrice în Capitală și în zonele limitrofe;

          Servicii de analiză a calității energiei electrice consumate în instituțiile publice și private din București și zonele limitrofe;

          Implementarea măsurilor rezultate în urma analizei calitative a energiei electrice consumate în instituțiile publice și private din București și zonele limitrofe;

          Execuția de lucrări de mentenanță preventivă, predictivă și corectivă pentru instalațiile termice, sanitare și HV/AC ale PMB ,subordonatelor acesteia și pentru orice alt client fie cu capital public sau privat ;

          Consultanță în vederea întocmirii și implementării proiectelor cu finanțare europeană;

          Creșterea cotei de piață a Companiei prin atragerea de noi clienți;

Obiectivul de politică publică

–    Obiectivul de politică publică al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA este acela de a asigura o calitate ridicată a serviciului de transport și distribuție a energiei termice în Municipiul București, de a diminua  efortul financiar al Municipalității, de compensare a nefuncționalităților din sistemul termoenergetic al Capitalei, de a dezvolta infrastructura pentru încărcarea autovehiculelor electrice și încurajarea transportului nepoluant, ceea ce va conduce la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, în final creându-se un mediu curat  pentru generațiile viitoare.

–      Acest lucru va conduce la creșterea continuă a calității vieții cetățenilor Capitalei printr-o abordare a Companiei Municipale Energetica Servicii București SA centrată pe protejarea mediului și printr-o intervenție sustenabilă în sistemul termoenergetic al Municipiului București.

 

 

Close Menu