Centru Presa

energetica servicii

bucuresti

INVITAȚIE

În contextul lansării apelului de proiecte pentru clustere de inovare, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară:  1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții:   PI 1a: Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Acțiunea: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD, Compania Municipală Energetica Servicii S.A își propune să înființeze un cluster în domeniul energiei inteligente.

Despre noi

Prin infiintarea Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti s-au creat premisele de a asigura o calitate ridicata a serviciilor de producere si furnizare de Energie electrica si termica pentru Municipiul Bucuresti, de a diminua efortul financiar al Municipalitatii de compensare a nefunctionalitatilor din sistemul termoenergetic, de a pune la dispozitia locuitorilor Capitalei experienta si pregatirea unor profesionisti din domeniul energetic si nu in ultimul rand de a contribui la scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera ceea ce va conduce la crearea unui mediu curat pentru generatiile viitoare.

Contact

Va asteptam:

  • 0734.232.161
  • oana.sahlean@cmeb.com.ro
  • Splaiul Unirii 76, Cladirea River Plaza, Corp A, Et.1, Camera 1. Sector 4, București
Close Menu