DECLARAŢIA DE POLITICĂ A DIRECTORULUI GENERAL

DECLARAŢIA DE POLITICĂ A DIRECTORULUI GENERAL

referitoare la calitate, mediu, sănătate, securitate în muncă şi control intern managerial

 

VIZIUNEA CMES BUCUREŞTI SA:  adoptarea de  noi tehnologii prietenoase cu mediul prin care să se asigure creşterea  calităţii serviciilor oferite clienţilor casnici şi industriali.

MISIUNEA CMES BUCUREŞTI:  este de a furniza un serviciu care să asigure confort, accesibilitate şi sănătate clienţilor, respectând standardele de calitate, mediu şi siguranţă.

VALORILE:

 • corectitudine;
 • responsabilitate;
 • colaborare;
 • competenţă;
 • instruire;
 • transparenţă.

 

ANGAJAMENTUL DIRECTOR GENERAL

Având în vedere specificul activităţii organizaţiei mă angajez să asigur:

 • imbunătățirea calității vieții cetățenilor printr-o abordare centrată pe mediu și pe o intervenție sustenabilă in sistemul energetic din București 
 • generării unui impact minim asupra mediului înconjurător;
 • îmbunătăţirea continuă a economicităţii, eficacităţii şi eficienţei proceselor sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate, securitate în muncă şi control intern managerial;
 • prevenirea poluării, gestionarea eficientă a deşeurilor, monitorizarea aspectelor de mediu şi evaluarea impactului asociat acestora;
 • condiţii de lucru sigure şi sănătoase pentru prevenirea traumatismelor şi bolilor determinate de muncă;
 • eliminarea pericolelor şi reducerea riscurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă;
 • îndeplinirea cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile;
 • consultarea, implicarea, conştientizarea tuturor lucrătorilor privind dezvoltarea, planificarea, implementarea, evaluarea performanţei şi a acţiunilor de îmbunătăţire ale sistemului de management integrat;
 • comunicarea, înţelegerea, analizarea şi aplicarea politicii în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii, securităţii în muncă şi controlului intern managerial la toate nivelurile organizaţiei, precum şi disponibilitatea ei pentru părţile interesate.

OBIECTIVELE STRATEGICE

 • Menţinerea şi atragerea de noi clienţi.

Ÿ Parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti pentru consultanţă tehnică în programul investiţional.

OBIECTIVELE GENERALE

Ÿ Încadrarea în Bugetul de venituri şi cheltuieli – realizarea veniturilor bugetate.

Ÿ Creșterea eficienței activității interne prin îmbunătățirea sistemului de management – implementarea unor instrumente de management și a sistemului  informatic.

ŸConformitatea cu cerinţele legale aplicabile şi cu alte cerinţe la care organizaţia subscrie, inclusiv cele referitoare la aspectele de mediu identificate şi la propriile riscuri privind sănătatea şi securitatea în muncă.

Prezenta declaraţie de politică reprezintă documentul de bază în cadrul analizelor sistemului de management integrat, pentru stabilirea obiectivelor şi ţintelor de calitate, mediu, sănătate, securitate în muncă şi control intern managerial specifice organizaţiei.

Responsabilitatea şi autoritatea pentru implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat îi revine reprezentantului managementului pentru calitate–mediu, reprezentantului managementului pentru securitate şi sănătate în muncă şi membrilor Comisiei de monitorizare.

DIRECTOR GENERAL,

TANIA  HARITONOVICI

Close Menu