Anunț privind achiziția de Ciocan (picamer)pneumatic – 2 buc, Spit – 2 buc, Dalta 75mm – 2 buc, Dalta 130 mm – 2 buc, Furtun pneumatic 20 m – 3 buc, cu termen depunere data de 05.09.2023, ora 11.00

Close Menu